Program 6. edycji festiwalu literackiego Patrząc na Wschód, 13-16 sierpnia

13 SIERPNIA (CZWARTEK)

godz. 10.30: warsztaty przyrodnicze prowadzone na terenie gospodarstwa agroturystycznego Piotra Malczewskiego pt. Podróż w przyrodę (woda, łąka, owady – w zależności od sytuacji przyrodniczej i pogodowej), czyli aktywne poznawanie przyrody poprzez obserwacje, eksperymenty i zabawę. Zapraszamy do udziału rodziny z dziećmi, w warsztatach wziąć może udział maksymalnie 15 osób, a prowadzą je edukatorki Wigierskiego Parku Narodowego: Katarzyna Łukowska i Elżbieta Perkowska. Udział w warsztatach jest bezpłatny i możliwy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa na adres mailowy: budaruska@wp.pl

godz. 11.30: wolna godzina na obowiązkowe czytanie: zapraszamy z ulubionymi książkami, rozkładamy koce i czytamy!

godz. 13.00: spacer etnograficzny śladami staroobrzędowców z Krzysztofem Snarskim i Piotrem Malczewskim

godz. 14.30: Ślad rośliny: warsztaty barwienia tkanin kwiatami, ziołami i liśćmi; warsztaty dla dorosłych, prowadzi Anna Strumiłło; prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsca pod adresem mailowym: budaruska@wp.pl; maksymalna liczba uczestników: 12 osób.

godz. 15.30: spotkanie z Lechem Pileckim i festiwalowa premiera książki Ach, ten świat! Migawki z podróży oraz opowieść o podróżach do krajów, które lubią dźwięk, a nie znoszą ciszy

godz. 17.00: do czego ptakom pióra: otwarcie wystawy piór ptasich i opowieść o piórach Agnieszki Aleksiejczuk i Sławomira Niedźwieckiego

godz. 18.30: spotkanie z Pawłem Goźlińskim wokół książki Akan

godz. 19.30: pokaz filmu Piłsudski Bronisław. Zesłaniec, etnograf, bohater i spotkanie z reżyserem Waldemarem Czechowskim

godz. 21.30: pokaz filmu Powroty do domu o profesorze Andrzeju Strumiłło w reżyserii Waldemara Czechowskiego; pokaz slajdów Piotra Malczewskiego o profesorze i wieczór wspomnień przy spadających gwiazdach

14 SIERPNIA (PIĄTEK)

godz. 6.30: spacer ornitologiczno-literacki z Arkadiuszem Szarańcem (zbiórka na podwórku gospodarstwa Piotra Malczewskiego); maksymalna liczba uczestników: 15 osób; udział w spacerze możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa na adres mailowy: budaruska@wp.p

godz. 10.00: warsztaty przyrodnicze prowadzone na terenie gospodarstwa agroturystycznego Piotra Malczewskiego pt. Podróż w przyrodę (woda, łąka, owady – w zależności od sytuacji przyrodniczej i pogodowej), czyli aktywne poznawanie przyrody poprzez obserwacje, eksperymenty i zabawę. Zapraszamy do udziału rodziny z dziećmi, w warsztatach wziąć może udział maksymalnie 15 osób, a prowadzą je edukatorki Wigierskiego Parku Narodowego: Katarzyna Łukowska i Elżbieta Perkowska. Udział w warsztatach jest bezpłatny i możliwy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa na adres mailowy: budaruska@wp.pl

godz. 12.00: do czego rzekom woda? Spotkanie z Piotrem Nieznańskim z WWF Polska i opowieść o tym, jak (nie) dbamy o rzeki

godz. 14.00: spotkanie z Jackiem Milewskim wokół książek Chyba za nami nie traficie i Dym się rozwiewa

godz. 15.30: spotkanie z Arkadiuszem Szarańcem wokół książki Żubry lubią jeżyny

godz. 17.00: spotkanie z Markiem Pióro i premiera książki Trele na morelach. O czym ptaki śpiewają, świergocą i pimpilą

godz. 19.00: spotkanie z Adamem Wajrakiem i opowieść o życiu puszczą i w Puszczy Białowieskiej

godz. 20.30: spotkanie z Piotrem Malczewskim i festiwalowa premiera książki Kolej Transsyberyjska. Opowieść o ludziach, przestrzeni i drodze oraz pokaz slajdów

godz. 22.00: nocne podsłuchiwanie przyrody: spacer z Markiem Pióro i Adamem Wajrakiem

godz. 23.00: na przełaj, na dziko, nareszcie. Finałowy koncert wakacyjnej trasy projektu Henry No Hurry w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą

15 SIERPNIA (SOBOTA)

godz. 13.30: warsztaty ceramiczne dla dzieci prowadzone przez ekipę z pracowni ceramicznej KULKA z Suwałk; liczba uczestników: maksymalnie 12 osób; warsztaty płatne: 30 zł/osoba; udział w warsztatach jest możliwy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa na adres mailowy: budaruska@wp.p

godz. 14.30: warsztaty ceramiczne dla dzieci prowadzone przez ekipę z pracowni ceramicznej KULKA z Suwałk; liczba uczestników: maksymalnie 12 osób; warsztaty płatne: 30 zł/osoba; udział w warsztatach jest możliwy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa na adres mailowy: budaruska@wp.p

godz. 17.00: spotkanie z Adamem Robińskim wokół książki Kiczery. Podróż przez Bieszczady

godz. 18.30: Kraina Bugu nad Czarną Hańczą: spotkanie ze Stanisławem Bajem wokół książki Pieśni, wierzenia, przysłowia w mowie miejscowej chachłackiej wsi Dołhobrody nad Bugiem przetłumaczone na język polski: puhuwurim pu naszomu; prowadzenie Daniel Parol, redaktor naczelny magazynu „Kraina Bugu”

godz. 20.00: spotkanie z Agnieszką Pajączkowską wokół książki Wędrowny zakład fotograficzny

godz. 21.00: dolinami Biebrzy i Narwi: pokaz slajdów i opowieść o ptakach oraz festiwalowa premiera fotograficznej książki Roberta Bałdygi Ptaki doliny Biebrzy i Narwi

godz. 22.00-22.30: emisja reportażu radiowego Joanny Sikory Już idę do grobu i spotkanie z autorką

16 SIERPNIA (NIEDZIELA)

godz. 13.00: warsztaty ceramiczne dla dzieci prowadzone przez ekipę z pracowni ceramicznej KULKA z Suwałk; liczba uczestników: maksymalnie 12 osób; warsztaty płatne: 30 zł/osoba; udział w warsztatach jest możliwy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa na adres mailowy: budaruska@wp.p

godz. 15.00: spotkanie z Urszulą Zajączkowską wokół książki Patyki, badyle

godz. 16.00: spotkanie z Pawłem Średzińskim wokół książki Syria. Przewodnik po kraju, którego nie ma

godz. 17.30: Gruzja na pokaz i od kuchni: spotkanie ze Stasią Budzisz, autorką książki Pokazucha. Na gruzińskich zasadach i Marcinem Sawickim, autorem książki Gruzja. Opowieści z drogi

godz. 18.30: spotkanie z Anetą Prymaką-Oniszk i Jędrzejem Morawieckim wokół antologii Ojczyzna dobrej jakości. Reportaże z Białorusi

godz. 20.00: pokaz filmu Koncert życia i spotkanie z reżyserem Mikołajem Wawrzeniukiem

godz. 21.30: po wodzie się niesie: koncert folkowo-elektroniczny w wykonaniu Miss God

UWAGA:
Ponieważ znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji, wprowadzamy kilka dobrych praktyk, o przestrzeganie których prosimy wszystkich tych, którzy zdecydują się wziąć udział w naszym festiwalu.
Festiwal odbywa się na terenie zamieszkanego przez cały rok gospodarstwa agroturystycznego Piotra Malczewskiego, w którym na stałe przebywa rodzina z trójką dzieci. Dlatego na teren gospodarstwa wpuszczane będą jedynie osoby zaopatrzone w maseczki i płyny odkażające.
Jeśli ktoś zapomni maseczki, będzie miał możliwość nabycia jej przed wejściem na teren gospodarstwa.
Ponieważ jednorazowo może się gromadzić nie więcej niż 150 osób, prosimy o namysł i rozwagę nad każdym z punktów programu, tak, by skorzystać mogli także inni.
Większość spotkań odbywa się na świeżym powietrzu, w plenerze; zapewniamy dwumetrowe odstępy i dezynfekowanie ławek:)

Koalicja Letnich Festiwali Literackich

W 2019 roku z inicjatywy organizatorów festiwalu Literacki Sopot w Sopocie spotkali się przedstawiciele letnich festiwali literackich z całej Polski. Celem spotkania była nie tylko prezentacja poszczególnych inicjatyw, ale przede wszystkim dyskusja, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Podczas spotkania zawiązała się Koalicja Letnich Festiwali Literackich, współpracująca na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Koalicję tworzą:

#KoalicjaLetnichFestiwaliLiterackich

Izabelińskie Spotkania z Książką

Non-fiction. Festiwal reportażu

Festiwal Góry Literatury

Festiwal Stolica Języka Polskiego

Zakopiański Festiwal Literacki

Festiwal literacki Patrząc na Wschód

Literacki Sopot

MiedziankaFest

Mamy misję!

Dlaczego chciałem razem z Piotrem budować festiwale na wsi? Wierzę w to, że natura wzmaga ducha Litery; że pomaga się skupić; że otwiera w nas takie tajemne korytarze, które prowadzą do zrozumienia; oczyszcza i uwalnia umysł, który na powrót staje się zdolny, właśnie – zdolny, do tego, by chłonąć, do tego, by pojąć, by próbować zbliżyć się do zrozumienia tego, co niewyrażalne. Wierzę w to, że pomiędzy mną a naturą tworzy się jakieś mistyczne napięcie, dzięki któremu bardziej ostro i wyraźnie zobaczyć mogę sens… Spróbujcie kiedyś przeczytać jedno i to samo zdanie na rogu Marszałkowskiej i Jerozolimskich i w środku lasu bądź na środku rzeki, w zakolu Narwi, Biebrzy… Wierzę w to, że natura daje siłę do próby poukładania świata na nowo, do powrotu do podstaw, do absolutnej ciszy, za którą jest skupienie i namysł. Wierzę w to, że czytanie choćby fragmentów książki „Bieżeństwo 1915” Anety Prymaka-Oniszk o tych, dla których Podlasie przestało być domem, w miejscu, które dla innych bieżeńców stało się domem, coś z człowiekiem robi… Wierzę w to, że wyjdziemy inni z takiego spotkania… Dlatego właśnie chciałem robić festiwal literacki w Budzie Ruskiej, dlatego właśnie i dla kilku innych powodów… Prawie jestem pewien, że Piotr Malczewski myśli podobnie…

Zapraszam Was bardzo serdecznie do budowania tych festiwali. Stwórzmy wspólnotę ludzi podobnie patrzących na świat, która dwa razy w roku pielgrzymuje do Budy Ruskiej i bierze udział w święcie, które sama sobie stworzyła…

Piotr Brysacz, dyrektor artystyczny festiwali